top of page

När en person avlider ska hans eller hennes egendom fördelas mellan efterlevande arvingar enligt arvsordningen. Barn till den avlidne har alltid rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten. En efterlevande make ärver dock före makarnas gemensamma barn. Makarnas gemensamma barn, eller deras bröstarvingar, har sedan rätt till efterarv efter den sist avlidne maken.

 

Om den avlidne hade barn från ett tidigare förhållande, så kallat särkullbarn, har denne rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider och behöver således inte vänta på att styvföräldern avlider.

 

Om du själv vill bestämma vem som ska ärva efter dig bör du upprätta ett testamente.  

Vi åtar oss uppdrag att upprätta:
- Bouppteckning 
- Arvskifte 
- Testamente 

Vi biträder även som ombud vid tvister som rör arv och testamente m.m.

bottom of page