top of page

För den som har råkat ut för en trafikskada eller annan personskada kan kontakten med försäkringsbolag vara tidskrävande och frustrerande då man samtidigt fokuserar på sin rehabilitering. En skadelidande har i regel rätt att få sina advokatkostnader ersatta av aktuellt försäkringsbolag. 

Vi åtar oss uppdrag som ombud för skadelidande vid trafikskador och andra personskador då det gäller rätten till ersättning för uppkommen skada i alla delar.

Advokatbyrån har arbetat med personskadeärenden sedan mitten av åttiotalet och ingår sedan 1998 i Personskadeförbundet RTP:s juridiska nätverk som startade det året.

Vi har genom åren handlagt ett stort antal skadeärenden med klienter och försäkringsbolag från olika delar av landet och byrån har således en bred och gedigen erfarenhet av detta rättsområde.

bottom of page