top of page

Familjerätten reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter, exempelvis frågor kring separation samt vårdnad, boende och umgänge med barn.

Vi åtar oss uppdrag som ombud vid rättsliga angelägenheter som rör: 
- Äktenskapsskillnad 
- Vårdnad om barn 
- Umgänge med barn 
- Underhållsbidrag 
- Bodelning

Vi upprättar även juridiska handlingar som t.ex. 
- Äktenskapsförord 
- Bodelningsavtal 
- Samboavtal 
- Överenskommelser rörande vårdnad, umgänge och underhållsbidrag 

bottom of page