top of page

Om du är misstänkt för  brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare har till uppgift att tillvarata klientens rättigheter genom att närvara vid till exempel polisförhör och föra klientens talan vid domstol.

Brottsoffer har i många fall rätt till ett målsägandebiträde som ska bistå med stöd och hjälp under brottmålsprocessen. Ett målsägandebiträde hjälper även till med eventuell skadeståndstalan mot gärningsmannen.

Då en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Katrin Eidefeldt har mångårig erfarenhet av ekobrott samt har arbetat på bank 1972-1977.

bottom of page