top of page

Fastighetsrätt omfattar lagstiftningen kring fast egendom. Inom fastighetsrätten behandlas viktiga frågor rörande köp, byte, gåva, pantsättning m.m.

Vi biträder vid tvister rörande:
- Fel i fastighet 
- Överlåtelse av fastighet 
- Andra tvister som rör fast egendom 

Vi biträder även vid tvister som rör såväl hyresrätt som bostadsrätt.

Katrin Eidefeldt har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.

bottom of page